ยุคใหม่

4. ยุคใหม่ (Modern Age)

 1. 1.     ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา  (Renaissance Art)

–  เริ่มต้นในประเทศอิตาลี

–  มีการขุดค้นพบซากเมืองโบราณของกรีกและโรมัน จึงมีการนำศิลปวิทยาการที่ได้จากการขุดค้นพบมาปรับปรุง  ดัดแปลงใหม่

–  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับการสร้างผลงานศิลปะ

 • สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้น  (ค.ศ.1397-1507)

–     เป็นช่วงเชื่อมต่อกับสมัยกอทิก

–     เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับมนุษยนิยม

–     เริ่มให้ความสนใจกับแสงสะท้อนกับเงาในกระจกและอากาศ

–     วิธีการวาดภาพโดยใช้หลักทัศนยวิทยาตามหลักวิทยาศาสตร์อีกด้วย

–     มีการวาดภาพสีน้ำมัน

–     ภาพ : โมนา ลิซา ศิลปิน : เลโอนาร์โด ดา วินซี

–     ภาพ : Virgin of the Rocks ศิลปิน : เลโอนาร์โด ดา วินซี

–     ภาพ : พิธีแต่งงานของ Arnolfini ศิลปิน : แจน แวน อิค

–     ภาพ : กำเนิดวีนัส ศิลปิน : บอตตีเชลลี

–     ภาพ : อาหารเมื้อสุดท้าย ศิลปิน : เลโอนาร์โด ดา วินซี

–     ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน ปีเอตา (Pieta

–     ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน เดวิด

 • สมัยบาโรก  (คริสต์ศตวรรษที่ 16)

–     ศิลปะที่วิจิตรงดงาม  แสดงรายละเอียดสลับซับซ้อน  ยิ่งใหญ่อลังการ  และหรูหรา

–     การตกแต่งลวดลายให้ดูวิจิตรอลังการซึ่งส่วนใหญ่คือ ลายใบไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ ผสมผสานกับเส้นโค้งที่อ่อนช้อย  ประดับประดาจนดูรกรุงรังเกินความจำเป็น

–     สีที่ใช้ประดับตกแต่งมักจะเป็นสีทอง

–     ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน ความปิติของเซนต์เทเรซา

–     ภาพ : การลักพาตัวยุโรปา  ศิลปิน : บูเช ฟรองซัว

 • สมัยโรโกโก (คริสต์ศตวรรษที่ 17)

–     ทำตามแบบอย่างศิลปะบาโรก  แต่ปรับรายละเอียดของรูปทรง  และเส้นสายลวดลาย  ให้อ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น

–     คำเปรียบเปรยว่า “ศิลปะบาโรกเหมือนบุรุษหนุ่มผู้มีความสง่า  ส่วนศิลปะโรโกโกเปรียบเสมือนสตรีที่มีความงดงามยิ่ง  ”

–     ใช้เครื่องเรือนหรูหราประดับตกแต่งด้วยวัตถุที่ประณีตงดงาม

–     กำเนิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17  ช่วงสมัยของพระเจ้าหลุยที่ 14

–     งานจิตรกรรมของ วาโต และ บูเช

 1.  ศิลปะสมัยใหม่คริสต์ศตวรรษที่ 19

–     ให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางศิลปะที่สะท้อนเสรีภาพของบุคคลมากกว่าสะท้อนความเชื่อความศรัทธาในศาสนา  และระบบศักดินา

 • ลัทธิคลาสสิกใหม่

–     การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศส

–     การขุดค้นพบซากเมืองปอมเปอิโบราณสมัยโรมัน

–     ภาพ : The Oath of Horatii ศิลปิน : ดาวิด

–     ภาพ : การตายของโสคราติส ศิลปิน : ดาวิด

–     ภาพ : การตายของมาราต์ (The Death of Marat) ศิลปิน : ดาวิด

–     ภาพ :Achilles Receives the  Ambassadors of Agamemnon ศิลปิน แองกร์

–     ภาพ : Turkish Bath ศิลปิน : แองกร์

–     ภาพ สถานพยาบาลที่จัสฟา ศิลปิน กรอส

 • จินตนิยม

–     กำเนิดขึ้นทางยุโรปตอนเหนือและสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

–     ศิลปะที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับลัทธิคลาสสิกใหม่ซึ่งมีกฎระเบียบมาก

–     ปรับปรุงวิธีการวาดภาพแบบบาโรกและกำหนดเรื่องราวด้วยตนเอง

–     ภาพ แพเมดูซา ศิลปิน เจริโคท์

–     ภาพ เรือบรรทุกทาส ศิลปิน เทอร์เนอร์

–     ภาพ เกวียนบรรทุกหญ้า ศิลปิน คอนสเตเบิล

 • สัจนิยม

–     ยึดถือหลักการสร้างผลงานให้ดูเหมือนจริงและเป็นจริงตามที่ตาเห็น

–     มุ่งเน้นเนื้อหาความเป็นอยู่ของมนุษย์ เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักสุนทรียศาสตร์ของลัทธิคลาสสิกใหม่และลัทธิจินตนิยม

–     เชื่อว่า ในความจริงมีความงามอยู่แล้ว  ศิลปินจะต้องบันทึกความงามตามที่เห็นอย่างละเอียด

–     มีลักษณะการทิ้งรอยแปรงอย่างอิสระ  คล่องแคล่วว่องไว  ไม่เกลี่ยให้เรียบ

–      ปรับสภาพแสงสีให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

–     ภาพ กรรมกรทุบหิน ศิลปิน กูร์เบ (Gustave Courbet)

–     ภาพ คนเก็บข้าวตก ศิลปิน มีเล (Jean-Francois Milet)

 • ลัทธิประทับใจ

–     แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

 1. ให้ความสนใจในแนวคิดของลัทธิสัจนิยม
 2. เห็นว่าการรับรู้ของศิลปินตามความรู้สึกประทับใจมีความสำคัญกว่า
 3. เป็นระยะที่ศิลปินมุ่งแสดงความรู้สึกและอารมณ์ภายในด้วยสีมากกว่าความประทับใจที่เห็น

–     โมเนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของลัทธิประทับใจ

–     ปกติโมเนจะไม่วาดรูปคน  ชอบวาดบรรยากาศธรรมชาติมากกว่า  และชอบใช้แสงตามเวลา  ตามฤดูกาล

–     เรอนัวร์ โปรดปรานการวาดภาพเรื่องราวเกี่ยวกับงานเลี้ยงสังสรรค์

–     วาดภาพให้มีแสงตกกระทบบนรูปคนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่

–     ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน จูบ (The Kiss) ของ โรแดง (Auguste Rodin)

 • ลัทธิประทับใจใหม่

–     มีความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎีของแสง  และทฤษฎีรูปกับพื้นตามทัศนะการมองเห็นของศิลปินยุคใหม่

–     เชื่อว่าแสงเป็นอนุภาค  จึงระบายสีของแสงและเงาเป็นจุดเล็กๆทั่วทั้งภาพ

–     เน้นวิธีการวาดภาพตามแนววิทยาศาสตร์

–     ลัทธิผสานจุดสี (Pointillism)

 • ลัทธิประทับใจยุคหลัง

–     ให้ความสำคัญกับการแสดงออกด้วยความรู้สึกของสีมากกว่าเรื่องราว

–     วาดรูปทรงที่ดูง่าย สีเป็นรูปทรงของตัวมันเอง

–     เน้นรูปทรง  และเรื่องราวที่ประทับใจมากกว่าวิธีการ

–     ศิลปิน แวนโก๊ะ

 1. ศิลปะสมัยใหม่คริสต์ศตวรรษที่ 20 

–     ก่อตัวขึ้นที่กรุงปารีส

–     จิตรกรรมที่วาดด้วยสีสดใส  และใช้ฝีแปรงอิสระ

–     ให้ความสำคัญกับอารมณ์ภายในของศิลปินมากกว่าวัตถุภายนอก  และใช้สีเป็นสื่อแสดงออกโดยไม่คำนึงความถูกต้องหรือเหมือนจริง

 • ลัทธิโฟวิสต์

–     ลัทธิแปลว่าสัตว์ป่า

–     ผลงานให้ความรู้สึกรุนแรง  ดุดันและตื่นเต้นต่อผู้พบเห็น

–     ใช้สีสดๆและเส้นเด็ดเดี่ยว

–     จัดภาพและสีโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงตามที่ตาเห็น

 • ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์

–     ศิลปินมุ่งที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกภายในของตนเองมากกว่าการลอกเลียนแบบสิ่งที่อยู่ภายนอก

–     ใช้สีไม่ตรงกับความเป็นจริง  ทิ้งรอยพู่กันอย่างอิสระ

 • บาศกนิยม

–     เซซานได้เคยกล่าวไว้ว่า  “ ถ้าเข้าใจรูปทรงของโลกภายนอก และโครงสร้างตามความจริงแล้ว จงมองรูปทรงเหล่านั้นเป็นเหลี่ยม เป็นลูกบาศก์ง่ายๆ ”

–     จึงถ่ายทอดรูปทรงนั้นโดยทำเป็นรูปเหลี่ยม

–     ตัดทอน  ย่นย่อส่วน หรือเพิ่มเติมตกแต่งรูปทรง

–     รูปทรงบังกันหรือซ้อนกันคล้ายภาพเอ็กสเรย์

–     ภาพ : Clarinet and Bottle of Rum on a Mantelpiece ศิลปิน : บร้าก (Georges Braque)

–     ภาพ : หุ่นนิ่งหน้าช่องหน้าต่าง ศิลปิน : กริส (Juan Gris)

 • อนาคตนิยม

–     แสดงออกถึงชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

–     เน้นถึงการแสดงอารมณ์ ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าและภัยอันตราย

–     นิยมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

–     วัตถุที่เลือกใช้เป็นเนื้อหาสำหรับการวาดภาพเป็นวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหว  เช่น วงล้อจักรยาน

–     ภาพ : หญิงเปลือยก้าวลงบันไดศิลปิน : ดูแชมป์ (Marcel Duchamp)

–     ภาพ  เชือกจูงสุนัขกำลังแกว่ง ศิลปิน จิอาโคโม บอลล่า

 • ศิลปะนามธรรม

–     ให้ความสำคัญกับส่วนประกอบของการมองเห็นและหลักการจัดส่วนประกอบดังกล่าวมากกว่าเนื้อเรื่อง

–     ภาพ : กำลังแกว่ง (Swinging) ศิลปิน : คันดินสกี

–     การหล่อทองแดง การเปลี่ยนรูป (หอย -ห่าน – สมดุล – ตัวท่าน) ศิลปิน :อาร์ป (Arp,Jean)

 • ลัทธิคติดาดา

–     ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1  รวมตัวกันต่อต้านสงคราม ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางศิลปะขึ้น

–     แสดงให้เห็นถึงความน่าเกลียด  ตลกขบขัน  หยาบโลน

–     ภาพ : Amorous Parade) ศิลปิน : ฟรานซิส  ปิคาเบีย

–     โถปัสสาวะ   ค.ศ. 1917 มาร์เซล ดูแชมป์

 • ลัทธิเหนือจริง

–     เจริญงอกงามมาจากลัทธิคติดาดา

–     ส่งผลต่อลัทธิศิลปะต่างๆในระยะหลัง  หรือที่เรียกกันว่าศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ในปัจจุบัน

–     ภาพ : ความไม่จิรังของกวี ศิลปิน :  ชิริโค (De Chirico Giorgio

–     ภาพ : ช้างจากเมืองเซเลเบส ศิลปิน :  แม็กเอิรนส์ (Max Ernst

 • ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม  

–     ให้ความสำคัญการแสดงออกทางความรู้สึกภายในของศิลปิน

–     แสดงออกด้วยวิธีการและเทคนิคใหม่ๆบนพื้นผิววัสดุอย่างมีพลัง  มีความรุนแรง

–     เชื่อว่า  “ สุนทรียภาพควรเป็นความรู้สึก ที่แสดงออกตามสภาพแวดล้อมที่แท้จริงของสังคม  สุนทรียภาพมิใช่เป็นความรู้สึกที่แสดงออกตามแนวทางหรือ กฎเกณฑ์แห่งความงามของอดีต”

–     ภาพ : น้ำตก ศิลปิน  กอร์กี้ (Arshile Gorky)

–     ภาพ : ปันโจวิลลา ตายหรืออยู่ ศิลปิน :  มอเธอร์เวล

–     ภาพ : Full Fathom Five ศิลปิน : พอลลอค

 • ศิลปะประชานิยม

–     ลัทธิเหมือนจริงแนวใหม่ (New Realism)

–     สะท้อนภาพที่แท้จริงของสังคมปัจจุบันตามความรู้ความเข้าใจของสามัญชน

–     แสดงถึงความชุลมุนวุ่นวายของสังคม

–     เชื่อว่าศิลปะ คือ สิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมทันทีทันใดเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งที่คุ้นเคย

–     ภาพ กระป๋องซุป ศิลปิน :  วาร์โฮล (Andy Warhol)

–     บุกเบิกนำเรื่องราวชีวิตประจำวันของสังคมอุตสาหกรรมมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ

–     ภาพ : ผู้หญิงกับเครื่องสำอางศิลปิน : ไธบอด (Thiebaud Wayne)

 • ศิลปะลวงตา

–     เชื่อว่า  “ การมองเห็นและสีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ”

–     อาจเรียกว่า Retina-Tourtourers,Visual Sadicts หรือ Abstract lllusionists

–     ภาพ : Pal-Ket ศิลปิน : วิกเตอร์วาสซาเรลี

–     ภาพ : Cataract 3 ศิลปิน : ไรเลย์ (Bridger Riley)

 1.  ศิลปะลัทธิหลังสมัยใหม่

–     ให้ความสำคัญกับแผนการและกระบวนการทำงานมากกว่าตัวผลงาน  เนื้อหาของผลงานไม่มีขีดจำกัด

 • ศิลปะคติฉับพลัน

–     หรือ Happening

–     มีรากฐานทางสุนทรียภาพมาจาก คติดาดาและศิลปะประชานิยม

–     สิ่งแวดล้อม  แอลลันแคปโรว์ เป็นผู้นำคำว่า Happening มาใช้จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

–     ภาพ : การแสดงแสงและไฟ ศิลปิน : ซิงเกลอร์ (Paris Sigler) ใช้แสงและสีในช่วงเวลาเพียง 8 วินาที และบันทึกภาพเก็บไว้ด้วยกล้องดิจิตอล

 • มโนทัศน์ศิลป์ 

–     ศิลปะที่ใช้แนวคิด (Concepts) หรือความคิด (Idea

–     ศิลปินจะต้องวางแผนและตัดสินใจว่าจะทำอะไรไว้ก่อน  งานที่สำเร็จคือผลพลอยได้

–     มาร์เซล ดูแชมป์ (Marcel Duchamp) ศิลปินชาวฝรั่งเศสเป็นผู้บุกเบิก

 • ภูมิศิลป์

–     เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Earth art

–     สร้างสรรค์เป็นรูปทรงโดยใช้วัสดุต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

–     อยู่ได้ไม่นาน ก็หายไปกับธรรมชาติ

–     การห่อหน้าผา (เอาผ้ามาคลุมหน้าผา ลิเติ้ลเบย์ ยาวถึง 1 ไมล์ )ศิลปิน : คริสโต และ จีนน์ โกลด

–     Spiral Jetty (นำหิน  ดิน และสาหร่ายทับถมจัดรวมกันเป็นรูปก้นหอยยาวทอดออกไปกลางทะเลสาบ  Great Salt Lake ) ศิลปิน : โรเบิร์ต สมิทสัน

 • ศิลปะดิจิตอล  

–     ศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดิจิตอล

–     อาจใช้วิธีสแกนภาพ หรือวาดเป็นภาพขึ้นมาเองโดยใช้ซอฟต์แวร์

 • ศิลปะจัดวาง

–     ศิลปะที่ใช้วัสดุทางประติมากรรมร่วมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเติมแต่งพื้นที่ว่าง

–     เช่น : โครงการ The swap box   project จัดทำกล่องบริจาคและกล่องรับบริจาคด้วยฝีมือของศิลปินเอง  แขวนไว้ให้ผู้คนที่สัญจรไปมาหยิบของในกล่องบริจาคและบริจาคของกลับคืนมายังกล่องรับบริจาค

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s